首页
留学捷克
学成回国
为国服务
魅力中文
来华留学
教育交流
旅捷学联


对外接待时间
周二、周四 14:30-17:00(使馆公布的节假日期间,不对外办公)

联系方式:
Education Office
Embassy of the people's Republic of China in the Czech Republic
Pelléova 18, 160 00 Praha 6

Tel: 00420 233 028 869
Fax: 00420 233 028 868
E-mail: jkjy@moe.edu.cn

2016年中捷教育交流开年大礼第一份:“百名捷克学生汉语桥夏令营”项目开始报名啦!

2016-01-26

2016年中捷教育交流开年大礼第一份:

“百名捷克学生汉语桥夏令营”项目开始报名啦!

  近年来,中捷教育交流全面深化,各项合作务实开展。2015年6月,中国国务院副总理刘延东访问捷克期间,为巩固和发展中捷传统友谊,刘副总理代表中国政府热情邀请100 名捷克学生于2016年赴华参加“汉语桥”夏令营活动,以满足两国青年之间增进了解、深化交流、互学互鉴的美好愿望。
  为落实中国领导人的访捷承诺,深化中捷两国大、中学生开展交流互鉴,中国驻捷克大使馆教育组与捷克教育部 、孔子学院总部、捷克帕拉茨基大学孔子学院共同合作,制定了“百名捷克学生汉语桥夏令营”活动方案。该夏令营项目分为大学生营和中学生营两类,主要面向捷克在读大学生(非汉语专业)及14岁(含)以上中学生,营员在华期间将参加汉语学习、中华文化课程、交流活动以及参观游览等活动,为期两周。
  该夏令营项目报名工作已经开始,至2016年4月1日截止。报名须知已在中国驻捷克使馆教育组网站和捷克教育、青年、体育部网站公布,详见:
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=10

Uč se čínštinu, poznávej Čínu!

Projekt „Letního kempu Chinese Bridge pro 100 českých studentů“ (koncept)

    V červnu roku 2015 navštívila místopředsedkyně Státní rady Čínské lidové republiky Liu Yandong Českou republiku a zúčastnila se prvního summitu ministrů zdravotnictví zemí střední a východní Evropy a Číny. Společně s českým prezidentem, premiérem a dalšími absolvovala mnoho bilaterálních aktivit, navštívila také Univerzitu Karlovu v Praze. Při této příležitosti místopředsedkyně Liu Yandong srdečně pozvala 100 českých studentů k účasti na „Letním kempu Chinese Bridge“ konaném v roce 2015/2016 v ČLR, vyzvala také k uskutečnění společného přání – prohloubení vzdělávání, kulturních výměn a spolupráce mládeže z obou zemí.
 
    Za účelem realizace této srdečné výzvy čínských vládních představitelů k povzbuzení vzájemné spolupráce mezi českými a čínskými studenty vysokých a středních škol bude „Letní kemp Chinese Bridge pro 100 českých studentů“ oficiálně uskutečněn v roce 2016. Plán je následující:

    1. Plán rozsahu a termínů

    1) Letní kemp pro studenty vysokých škol (celkem 65 osob rozdělených na dvě skupiny)

    První skupina: 4. – 16. července 2016, místo: Peking

    Druhá skupina: 18. – 30. července 2016, místo: Peking

    (Tato akce se týká studentů, jejichž hlavním oborem není čínština a kteří jsou z Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého, Masarykovy univerzity, Vysoké školy ekonomické v Praze, České zemědělské univerzity v Praze, Českého vysokého učení technického v Praze i z dalších univerzit, jež nabízejí volitelné kurzy čínštiny. Z důvodu limitovaného počtu účastníků dáme přednost dříve přihlášeným studentům, kteří mají certifikát HSK nebo absolvovali volitelný předmět čínského jazyka (vyšší úroveň) na své univerzitě.)

    2) Letní kemp pro studenty středních škol (celkem 35 osob, jedna skupina): 18. – 30. července 2016, místo: Tianjin (přílet do Pekingu, návštěva některých tamních míst)

    (Tato akce se týká všech českých státních středních škol, které nabízejí výuku čínštiny. Z důvodu limitovaného počtu účastníků budeme uchazeče přijímat podle pořadí jejich přihlášení.)

    2. Program Letního kempu a náklady s ním spojené:

    1) V ČLR stráví účastníci 2 týdny.

    2) Hlavní náplň akce: kurz čínštiny (40 %), kulturní lekce (20 %), výměnné aktivity (20 %), prohlídka památek a cestování (20 %).

    3) Vedení Konfuciových institutů hradí účastníkům náklady spojené s pobytem v ČLR (tzn. studium, stravu a ubytování, dopravu, návštěvu památek a pojištění akutní zdravotní péče v nepředvídatelných případech).

    4) Účastníci kempu hradí náklady na cestu do ČLR a zpět, mezinárodní cestovní pojištění, poplatky spojené s vyřizováním víza atd.

    3. Předpoklady pro přihlášení

    1) Studenti vysokých škol (bakalářských a magisterských programů) a studenti středních škol musejí odpovídat následujícím požadavkům a musejí odevzdat následující dokumenty:

    a. vysokoškolští studenti, jejichž hlavním oborem není čínština, nebo středoškolští studenti od 14 let;

    b. nerodilí mluvčí, kteří mají základní znalost čínštiny (požadujeme potvrzení od školy o absolvování volitelného předmětu – z univerzitního systému; u středních škol potvrzení od školy o absolvování kroužku, předmětu čínština) nebojsou držitelé certifikátu HSK nebo YCT (certifikát pro studenty do 18 let);

    c. čeští občané, s dobrým zdravotním stavem, způsobilí cestovat do zahraničí;

    d. mít zájem o čínskou kulturu, nebýt však účastníky dřívějších ročníků Letního kempu Chinese Bridge;

    e. dobrovolně se účastnit všech aktivit Letního kempu a respektovat všechna jeho pravidla.

    f. životopis

    g. kopii pasu (pas musí být minimálně 1 rok před koncem platnosti)

    Veškeré dokumenty, včetně přihlášky musí být v originále. Certifikáty HSK nebo YCT dodejte jako ověřené kopie!

    2) Doprovodné osoby (9 – 15 studentů na jednu doprovodnou osobu) musejí dle požadavků:

    a. respektovat a znát čínskou kulturu;

    b. být přátelští, zodpovědní a komunikativní;

    c. mít učitelskou praxi nejméně 1 rok;

    d. mít bohaté zkušenosti s vedením studentů a s organizací aktivit;

    e. mít dobrý zdravotní stav, vhodný pro mezinárodní cestování;

    f. být mladší 50 let.

    3) Doprovodné osoby dále musejí splnit následující povinnosti:

    a. pomoci Konfuciově institutu s proškolením studentů před odjezdem;

    b. účastnit se všech aktivit Letního kempu a respektovat všechna jeho pravidla;

    c. nést hlavní zodpovědnost za organizaci a být studentům k dispozici;

    d. v krizových situacích poskytnout studentům pomoc a komunikovat s jejich rodinami;

    e. po skončení Letního kempu zajistit evaluaci kempu od studentů a podat Konfuciovu institutu souhrnnou zprávu.

    4. Čas a způsob přihlášení, potřebné materiály a postup výběru uchazečů:

    1) Uchazeči se mohou Konfuciově institutu přihlašovat od dnešního dne až do 1. dubna 2016. Studenti tak učiní prostřednictvím svých škol – každá škola předloží nejpozději 2. dubna 2016 formulář pro školy a univerzity, přihlášky studentů a další požadované dokumenty viz níže. Školy a univerzity provedou výběr (doporučení) doprovodných osob. Doprovodné osoby předloží Konfuciovu institutu přihlášku pro doprovod, životopis a doporučující dopis od školy.

    2) Podle předložených materiálů a pořadí přihlášení provede Konfuciův institut předběžný výběr, po vzájemné dohodě se vzdělávací kanceláří Velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze určí vhodné uchazeče a před 15. dubnem 2016 předá rozhodnutí vedení Konfuciových institutů k ověření a potvrzení.

    3) Vedení Konfuciových institutů po ověření informuje Konfuciův institut o finálním rozhodnutí. Konfuciův institut následně s vybranými vysokoškolskými studenty a se zákonnými zástupci studentů středních škol podepíše „Prohlášení účastníka kempu“ a „Souhlas s všeobecnými pravidly letního kempu“. Tyto materiály pak spolu s kopií pasu uchazeče předá vedení Konfuciových institutů.

    4) Vedení Konfuciových institutů si vyhrazuje právo na finální interpretaci postupu výběrového řízení, zmíněného programu i všech výše uvedených ustanovení.

    5. Kontaktní osoby:

    Mgr. Lucie Laníková
    Česká ředitelka Konfuciova institutu UP
    Tel:+420 585 631 256 
    e-mail: lucie.lanikova@upol.cz

    Zhang Kexin 
    Tel:+420 777 666 290
    e-mail: karel1016@126.com
    
    Přílohy:

   
    1. seznam_studentu_doprovodnych_osob.xlsx

    2. Students' Application Form.doc

    3. Chaperons' Application Form.doc

    4. Acknowledgement.doc

     
 Chinese Bridge-Summer Camp for 100 Czech Students

    In June 2015, Chinese Vice Premier Liu Yandong visited Czech Republic, attended the 1st Health Ministers’ Forum between China and Central & Eastern European Countries and held many bilateral activities with Czech President and Premier and also visited the Charles University in Prague. During the period of her visit, Vice Premier Liu Yandong cordially invited 100 Czech students for the 2015-2016 Chinese Bridge-Summer Camp in China so as to achieve the mutual wish from the both sides for further educational and cultural exchanges and cooperation of the youths.

    In order to implement Chinese leader’s cordial invitation and further promote the exchanges of the college and middle school students between both sides, “Chinese Bridge-Summer Camp for 100 Czech Students” program will be formally initiated in 2016.

    1. The Scale and Time

    1) 2 Summer Camps for College Students:totally 65 participants (including the chaperons), divided into two groups

    The first group: 4th July – 16th July, 2016, City:Beijing

    The second group: 18th July – 30th July, 2016, City:Beijing

    (This program will be for the students in Charles University, Palacky University, Masaryk University, University of Economics in Prague, Czech University of Life Sciences, Czech Technical University in Prague and other universities, which offer Chinese language courses as selective courses for the non-Chinese major students. Due to limited quota, we will give priority to the students who apply earlier. Among the same application situation, the one who has Certificate of HSK/YCT or Confirmation of participating Chinese selective course for higher level will be given the priority.)

    2) Summer Camp for Middle School Students: totally 35 participants (including the chaperons), one group

    Time: 18th July – 30th July, 2016, City:Beijing and Tianjin (First entry in Beijing and some visits in Beijing)

    (This program will be for the public secondary schools where Chinese courses are offered. Due to limited quota, we will give    priority to the students who apply earlier.)

    2. Schedule and fees

    1) Students and Chaperons will spend 2 weeks in China.

    2) The main activities: 40% is for Chinese course, 20% for cultural courses, 20% for exchange activities and 20% for sightseeing.

    3) The Confucius Institute Headquarters will be responsible for the cost in China including study, food and accommodation, transportation, visiting and emergency accident insurance.

    4) Students and Chaperons will be responsible for the international travel fee, international travel insurance and visa application fees and so on.

    3. Applicant Qualifications

    1) College students, graduate students and middle school students should meet the following criteria and submit the following documents:

    a. Non-Chinese major college students or middle school students at age 14 or above;

    b. Non-native Chinese speakers with basic knowledge of Chinese (the confirmations of successfully participating in the Chinese selective courses from schools are needed) or having got the HSK or YCT certificates;

    c. Czech citizen, in a good health condition and suitable for international travel;

    d. Students, who are interested in Chinese culture and have never participated in Chinese Bridge-Summer Camp before;

    e. Students, who are voluntary to participate in all the Summer Camp activities and will comply with requirements.

    f. Resume (with standard photo)

    g. Scan of passport (Passport must be at least 1 year before the expiry)

    All the documents we prefer the original editions.

    2) Chaperons (8-15 students with a chaperon) should meet the following criteria:

    a. Respect and understand Chinese culture;

    b. Have a good sense of affinity and responsibility and a good communication skill;

    c. Have teaching experience more than one year;

    d. Have a rich experience in managing students and organizing activities;

    e. Have a good health condition and are suitable for international travel;

    f. Under 50 years old.

    3) Chaperons also need to perform the following duties:

    a. Assist Confucius Institute in pre-departure training for students;

    b. Participate in all summer camp activities with students and comply with requirements;

    c. Take the main management responsibility and provide guidance for the students;

    d. Accompany students in emergency situation and provide help to contact their families;

    e. Collect students’ feedbacks about the Summer Camp and hand in summary reports to Confucius Institute.

    4. Registration and Selection

    1) From now on to 1st Apr. 2016, students can apply to Confucius Institute through their schools by submitting the above mentioned documents;
    
    Schools should submit the summarizing form “Name List for School” (see below) together with the other documents needed by students to Confucius Institute and also recommend the chaperons who meet the criteria before 2nd Apr. 2016;

    Chaperons should submit the “Chaperons’ Application Form”, resume and school recommendation letter directly to Confucius Institute.

    2) The Confucius Institute will administer the preliminary selection according to the submitted documents and registration order, determine the candidates with the educational officer in Chinese Embassy in Prague and will report the information to the Confucius Institute Headquarters for verification before 15th Apr. 2016.

    3) The Confucius Institute Headquarters should notify the Confucius Institute of the selection results. Confucius Institute should sign “Acknowledgment” with students and the parents of middle school students and send the scanning copy of “Acknowledgment” and the first page of application’s passport to Confucius Institute Headquarters.

    4) We Confucius Institute Headquarters enjoys the final explanation right of the above provisions and information.

    5. Contact:

    Lucie Laníková
    Tel: +420 585 631 256 
    e-mail: lucie.lanikova@upol.cz

    Zhang Kexin
    Tel: +420 777 666 290 
    e-mail: karel1016@126.com

    Appendix:

    1.Name List for School.xlsx

    2. Students' Application Form.doc

    3. Chaperons' Application Form.doc

    4.Acknowledgement.doc

浏览次数: 】【打印】【关闭
Copyright Education office of the Embassy of the People’s Republic of China, All Rights Reserves
E- mail to
webmaster@cscse.edu.cn with questions or comments about this web site.
京ICP备05064741号-2